Friday, February 6, 2009

Konsep Logo

  1. Konsep logo yang cuba ditonjolkan ialah api yang sedang membara melambangkan semangat patriotisme
  2. Bentuk api dihasilkan dengan jalur merah melambangkan 3 suku kaum utama di Malaysia bersatu padu mempertahankan negara
  3. Bentuk bulat berwarna biru menandakan perpaduan yang erat antara yang terjalin antara kaum
  4. Bentuk bulan dan bintang pula melambangkan kedaulatan negara yang harus dipertahankan oleh semua pihak
  5. Perkataan KHIDMAT NEGARA dibentuk mencakupi bentuk api tadi bagi melambangkan misi dan visi yang akan dilaksanakan

No comments:

Post a Comment