Friday, February 13, 2009

Pelaksanaan Modul Teras (Fizikal) & Aktiviti

Modul Fizikal

Secara khususnya, objektif Modul Fizikal ialah untuk;

 • Membina disiplin dalaman melalui unsur regimentasi ala tentera untuk membangun karakter unggul
 • Meningkat motivasi diri untuk menambah keyakinan dan kepercayaan terhadap diri sendiri
 • Memupuk semangat kerjasama dan kekitaan di kalangan peserta berbilang bangsa, budaya dan agama sebagai langkah ke arah integrasi nasional
 • Meningkat kefahaman dari segi peranan mereka dalam konteks keselamatan dan pembangunan negara
Kurikulum modul ini meliputi subjek-subjek berikut:
 • Regimentasi ‘ala tentera’ untuk meningkat disiplin diri (contoh; aktiviti kawad)
 • Aktiviti litar tali tinggi dan rendah
 • Motivasi diri untuk menanam nilai-nilai positif
 • Latihan Dalam Kelompok untuk latihan Binapasukan
 • Kefahaman mengenai fungsi pemimpin dan pengikut
 • Teknik menyelesai masalah (contoh; melalui sukan kreativiti)
 • Teknik Ikhtiar Hidup (Survival; seperti kraf hutan, pertolongan cemas dan ilmu mempertahankan diri)
 • Aktiviti air
 • Aktiviti Berpasukan (seperti ekspedisi hutan)

No comments:

Post a Comment