Tuesday, February 17, 2009

Pelaksanaan Komponen (Kebudayaan) & Aktiviti


Komponen Kebudayaan

Komponen ini mula dilaksanakan di 35 buah kem yang terpilih bagi bagi pelatih-pelatih Kumpulan 2 Siri 2/2005. Program Penghayatan Sastera dan Budaya (PPSB) di dalam komponen kebudayaan ini meliputi aktiviti seperti sesi mengenal tokoh dan penghayatan puisi, sesi gerak berkumpulan dan persembahan kumpulan. Objektif-objektif yang ingin dicapai adalah seperti berikut;

  • Pelatih dapat menyampaikan mesej kecintaan dan memanifestasikan perasaan terhadap pemimpin, bangsa dan tanah air
  • Pelatih boleh mengaplikasikan nilai-nilai murni semasa bekerja sebagai satu pasukan
  • Pelatih dapat menghasilkan kerja yang kreatif dan berfikiran kritis
  • Pelatih memahami kepentingan pemikiran kritis dan daya kreativiti untuk menempuhi cabaran dalam kehidupan

No comments:

Post a Comment