Monday, February 16, 2009

Pelaksanaan Modul Teras (Pembinaan Karakter) & Aktiviti


Modul Pembinaan Karakter

Secara khususnya, objektif Modul Kenegaraan ialah untuk;
  • untuk membina karakter yang berkesan bagi para peserta yang merangkumi diri, keluarga, komuniti dan negara
  • mempelajari tentang kejujuran, membuat pilihan, bertanggungjawab, memimpin, menunaikan janji (komitmen) dan membina keyakinan diri
Terdapat dua komponen yang akan dilalui peserta di mana yang pertama berfokus kepada pembinaan diri dan kedua adalah tentang diri dengan orang lain.

Komponen Pertama
Peserta akan melalui proses :
  • penerokaan diri sendiri
  • menyedari dan mengenal pasti ciri-ciri diri (seperti aspek kepimpinan)
  • memperkayakan kekuatan dan memulihkan kelemahan diri
Komponen Kedua
Peserta akan :
  • menyedari tentang penglibatan orang lain dalam kehidupan mereka
  • mengetahui kemahiran untuk bekerja sebagai ahli satu pasukan, cara bertindak sebagai pemimpin dalam kumpulan dan mengatasi masalah di dalam kumpulan
Kurikulum modul ini meliputi subjek-subjek berikut:
  • Ceramah
  • Permainan
  • Latihan

No comments:

Post a Comment