Tuesday, February 17, 2009

Pelaksanaan Komponen (Kerohanian) & Aktiviti


Komponen Kerohanian

Komponen ini telah mula dilaksanakan di 71 buah kem untuk pelatih PLKN Kumpulan 2 Siri 2/2005. Aktiviti termasuklah kuliah subuh, pendidikan kerohanian, bacaan yassin serta tahlil dan penerapan nilai-nilai sejagat (universal). Objektif-objektif yang ingin dicapai adalah seperti berikut;
  • Supaya semua pelatih memahami nilai-nilai murni di dalam kehidupan (termasuklah tentang khidmat sosial/komuniti
  • Supaya semua pelatih memahami nilai-nilai profesionalisme (termasuklah nilai-nilai kecemerlangan)
  • Supaya semua pelatih memahami nilai-nilai kepimpinan
  • Supaya semua pelatih memahami konsep patriotisme (merangkumi sejarah kemerdekaan, pengisian kemerdekaan dan mengaplikasi rasa tanggungjawab menjaga aset Negara)
  • Supaya pelatih beragama Islam mempelajari fitrah kejadian manusia dalam aqidah dan tauhid
  • Supaya pelatih beragama Islam mempelajari ibadah rutin harian (termasuklah tentang bersuci, sembahyang, berdoa dan lain-lain)
  • Supaya pelatih beragama Islam memahami dan mengaplikasi akhlak Islamiah (termasuklah cara beradab, melaksanakan fardhu kifayah, mengaplikasikan kecintaan kepada harta benda awam dan negara)

No comments:

Post a Comment