Tuesday, February 17, 2009

Pelaksanaan Modul Teras (Khidmat Komuniti) & Aktiviti


Modul Khidmat Komuniti

Secara khususnya, objektif utama Modul Khidmat Komuniti ialah untuk;
 • untuk mempertingkatkan semangat kesukarelaan di kalangan peserta
Para peserta mempelajari melalui pengalaman di kawasan kejiranan, dalam kerja perkhidmatan sosial, alam sekitar, kemudahan awam dan penempatan di agensi kerajaan.

Aktiviti sukarela yang dijalankan adalah seperti mengkaji keadaan di lokasi tematema tersebut, mengenalpasti masalah yang ada, memberi cadangan, membuat kerja pembaikan, pembersihan, penceriaan, pengindahan dan lain-lain.

Antara aktiviti-aktiviti yang diadakan bagi setiap tema ialah:
 • kejiranan
  ---> perkhidmatan sukarela dilaksanakan untuk keluarga atau penduduk di kawasan perumahan, kampung, kampung baru, ladang, rumah panjang, rumah pangsa, kampung orang asli, FELDA dan lain-lain

 • perkhidmatan sosial
  ---> Sumbangan kerja sukarela meliputi aspek kesihatan, pendidikan, kebajikan, perumahan dan sebagainya dalam organisasi, institusi, pertubuhan kerajaan ataupun badan bukan kerajaan

 • alam sekitar
  ---> membantu memelihara alam sekitar termasuklah hutan, sungai, kawasan pertanian, penternakan, perindustrian, pantai dan sebagainya

 • kemudahan awam
  ---> Kerja sukarela juga dilakukan ke atas kemudahan awam yang disediakan seperti taman rekreasi, pasar, stesen bas, keretapi, perpustakaan, lif, taman permainan, tandas awam, pondok telefon, dewan orang ramai dan lain-lain

 • Penempatan di agensi kerajaan
  ---> mendedahkan kepada pelatih tentang peranan agensi untuk pembangunan negara dan peluang bagi pelatih memberikan perkhidmatan sukarela bagi menjayakan misi agensi-agensi tersebut


No comments:

Post a Comment