Saturday, February 14, 2009

Pelaksanaan Modul Teras (Kenegaraan) & Aktiviti


Modul Kenegaraan

Secara khususnya, objektif Modul Kenegaraan ialah untuk;
 • memperluaskan pengetahuan tentang kenegaraan (nation-building)
 • meningkatkan perasaan cinta serta pengorbanan para peserta program kepada negara
 • mempelajari tentang kenegaraan yang merangkumi tanah airrakyatkerajaankedaulatandan cabaran-cabaran dalam dan luar negara
Melalui latihan dalam kumpulan, jurulatih memimpin kumpulan untuk mempelajari tentang kenegaraan yang merangkumi tanah air, rakyat, kerajaan, kedaulatan dan cabaran-cabaran dalam dan luar negara.
Apa yang akan dipelajari dalam setiap elemen adalah:
 • Elemen tanah air
  ---> 
  peserta akan dibantu membina serta memupuk rasa sayang kepada tanah air dan sanggup mempertahankannya
  ---> p
  eserta membincangkan tentang negara dari segi aspek geografi, keindahan bumi ini, hasilnya, sempadan dan lain-lain
 • Elemen rakyat
  ---> p
  eserta dapat mengetahui asal-usul pelbagai ras, etnik, membina rasa sayang sesama etnik dan antara etnik, memahami kepentingan bersatu-padu melalui aktiviti seperti menganalisis fakta tentang etnik, mengharmonikan perbezaan, memahami persamaan dan sebagainya
 • Elemen kerajaan
  ---> 
  peserta memahami bagaimana negara (tanah air, rakyat, kedaulatan) ini ditadbir dan diurus, melalui sistem pentadbiran, undang-undang, perlembagaan dan lain-lain
 • Elemen kedaulatan
  ---> p
  eserta memahami kepentingan dan cara untuk mempertahankan kebebasan negara
 • Elemen cabaran-cabaran dalam dan luar negara
  ---> 
  peserta menyedari peluang dan ancaman yang datang secara berterusan
Kurikulum modul ini meliputi subjek-subjek berikut:
 • Lawatan
 • Simulasi
 • Lakonan
 • Dinamik kumpulan
 • Menonton gambar
 • Melukis
 • Berdebat
 • Menafsir peristiwa

No comments:

Post a Comment