Wednesday, February 18, 2009

Pelaksanaan Komponen (Sistem Nilai) & Aktiviti


Komponen Sistem Nilai

Komponen ini mula dilaksanakan di 71 buah kem bagi pelatih-pelatih Kumpulan 2 Siri 2/2005. Objektif-objektif yang mahu dicapai adalah seperti berikut;
  • Pelatih dapat memahami konsep nilai, sistem nilai, kegunaan dan kelebihannya
  • Pelatih dapat mengenali nilai diri, membentuk nilai dan maruah diri serta menghormati nilai orang lain
  • Pelatih dapat melihat nilai dalam perlakuan harian mereka
  • Pelatih dapat membentuk nilai pasukan, nilai bersama (shared values)
  • Pelatih dapat menghargai nilai
  • Pelatih dapat mengaplikasikan nilai berkesan/positif

No comments:

Post a Comment