Wednesday, February 18, 2009

Pelaksanaan Komponen (Silang Budaya) & Aktiviti


Komponen Silang Budaya

Komponen ini mula dilaksanakan di 71 buah kem bagi pelatih-pelatih Kumpulan 2 Siri 2/2005. Terdapat tiga subkomponen iaitu silang budaya, silang agama dan silang jantina. Objektif utama adalah supaya para pelatih dapat memahami persamaan dan perbezaan dari segi budaya, agama dan jantina agar mereka boleh hidup lebih harmoni dan mengelakkan konflik yang melampau. 

Objektif-objektif khusus yang mahu dicapai adalah seperti berikut;
  • Pelatih dapat memahami pelbagai budaya kaum-kaum Melayu, Cina, Baba dan Nyonya, India, Portugis, Kadazan, Iban
  • Pelatih dapat memahami pelbagai agama seperti agama Islam, Kristian, Buddha, Hindu dan Sikh
  • Pelatih dapat memahami peranan, persamaan dan perbezaan antara kaum lelaki dan perempuan

No comments:

Post a Comment